Refurbishment of the Druid (2008)

The Druid Lane Theatre refurbishment project has been part-funded by the Dept. of Arts, Sport and Tourism under the National Development Plan 2007—2013 – “Transforming Ireland”. Tá an tionscadal seo páirt-mhaoinithe ag An Roinn Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta faoin bPlean Forbartha Náisiúnta 2007—2013 –”Athrú Mór ar Éirinn”.   Druid also acknowledges the financial support of [...]